Категорія - Професіонали |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Провідний інженер із зв'язку підземного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із зв'язку підземного I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції та інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються підземного зв'язку; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту технічних засобів; основні технічні характеристики та принципові схеми технічних засобів; технологічні процеси щодо обслуговування апаратури зв'язку; Закон України "Про зв'язок", правила безпеки на вугільних шахтах; правила технічного експлуатування вугільних шахт; порядок приймання в експлуатацію нових та після капітального ремонту споруд зв'язку; перспективи технічного розвитку галузі, об'єднання і шахт; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо підземного виробничо-технологічного зв'язку; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує керівництво і контроль за чіткою та безперервною роботою обладнання, пристроїв і споруд підземного зв'язку в шахтах. Здійснює: перспективне і поточне планування технічного розвитку підземного виробничо-технологічного зв'язку на підприємствах, впровадження комплексної автоматизації загального зв'язку в шахтах, нової техніки і прогресивної технології обслуговування споруд та обладнання зв'язку; контроль за складанням і виконанням графіків робіт щодо перевірки технічного стану загальної телефонної станції у шахтах, випрямних пристроїв та джерел живлення, вимірювання шахтових поверхневих і підземних магістралей розподільних мереж зв'язку; контроль за реалізацією фондів на засоби зв'язку у шахтах, кабельною продукцією, матеріалами та запасними частинами, за своєчасним введенням в експлуатацію апаратури, яка виділяється, і надає практичну допомогу працівникам шахт в опануванні нових технічних засобів підземного зв'язку. Організовує і бере участь у комплексних перевірках діяльності служб зв'язку на підприємствах, аналізує стан апаратури підземного виробничо-технологічного зв'язку і вносить пропозиції щодо поліпшення її роботи. Бере участь у плануванні технічних завдань на проектування лінійно-кабельних споруд, високочастотних систем, розширенні, розвитку і реконструкції вузлів зв'язку, що діють, телефонних станцій і систем ущільнення; в обговоренні технічних проектів і раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технічної експлуатації і розвитку підземних засобів виробничо-технологічного зв'язку; в комісіях, які приймають в експлуатацію нові, реконструйовані і відремонтовані засоби зв'язку. Контролює: роботу служб зв'язку підприємств щодо монтажу, налагодження і запуску в експлуатацію систем загального і диспетчерського зв'язку в шахтах, диспетчерського гучномовного зв'язку, місцевого технологічного і диспетчерського високочастотного зв'язку; точність розрахунків потреб і замовлень шахт на обладнання, матеріали і запасні частини для підземного зв'язку; ведення технічної документації в шахтах з підземного зв'язку відповідно до правил безпеки, технічної експлуатації та інших нормативних документів. Веде встановлену документацію, звітність.