Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Давильник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією давильника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми та правила налагодження токарно-давильних верстатів; методи визначення технологічної послідовності оброблення; вплив параметрів оброблення на процес ротаційного витягування та геометрію деталей; способи виготовлення та застосування всіх видів інструментів, пристроїв, оправок та іншого спеціального оснащення; правила роботи з дорогоцінними металами та їх сплавами; правила налагодження приладів автоматичного регулювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє на токарно-давильних верстатах особливо складні за конфігурацією деталі та вироби з допусками за 5-8 квалітетами (1-2 класами точності) з дюралюмінію, латуні, сталі, твердих сплавів, тугоплавких та дорогоцінних металів та їх сплавів з різним діаметром та різною глибиною витягування. Виконує експериментальні та дослідні роботи з видавлювання деталей особливо складної форми та з ротаційного видавлювання деталей. Виконує самостійний розрахунок переходів під час ротаційного витягування. Виготовляє пристрої для видавлювання деталей з глибоким витягуванням та малим радіусом закруглення. Виготовляє на напівавтоматичних та автоматичних верстатах, верстатах з програмним керуванням деталі та вироби діаметром понад 1200 мм. Виготовляє деталі особливо складних конфігурацій з томпака, напівтомпака та нейзильберу на токарно-давильних верстатах давильником вручну. Виконує глибоке витягування по всьому діаметру деталей з рівномірним розподілом металу по товщині стінок. Виконує внутрішнє розточування та шліфування деталей. Доводить товщину стінок до установлених розмірів для кожного виду духових музичних інструментів для утворення звукових властивостей деталей з рівномірним розташуванням коливання звуку по периметру.

Приклади робіт
Ампули, колби - видавлювання з підгонкою та притиранням пробок до горловини. Катодотримачі - видавлювання з токарним обробленням. Пастки, аноди - видавлювання. Мікротиглі та кришки до них з платини та золота - видавлювання. Оболонки обертання та тонкостінні - виготовлення. Розтруби та коліна валторнів, туб, саксофонів, трамбонів, сольних високоякісних духовних музичних інструментів - давильні роботи, вирівнювання з нагартуванням та зберіганням акустичних даних. Тиглі з глибоким витягуванням та пальцеподібного типу - видавлювання з термічним обробленням. Чашки зі сферичним дном з тугоплавких та дорогоцінних металів - видавлювання з відпалом.