Інструкція для посади "Давильник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Давильник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією давильника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні схеми та правила налагодження токарно-давильних верстатів;
      - методи визначення технологічної послідовності оброблення;
      - вплив параметрів оброблення на процес ротаційного витягування та геометрію деталей;
      - способи виготовлення та застосування всіх видів інструментів, пристроїв, оправок та іншого спеціального оснащення;
      - правила роботи з дорогоцінними металами та їх сплавами;
      - правила налагодження приладів автоматичного регулювання.

1.4. Давильник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Давильник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Давильник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Давильник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє на токарно-давильних верстатах особливо складні за конфігурацією деталі та вироби з допусками за 5-8 квалітетами (1-2 класами точності) з дюралюмінію, латуні, сталі, твердих сплавів, тугоплавких та дорогоцінних металів та їх сплавів з різним діаметром та різною глибиною витягування.

2.2. Виконує експериментальні та дослідні роботи з видавлювання деталей особливо складної форми та з ротаційного видавлювання деталей.

2.3. Виконує самостійний розрахунок переходів під час ротаційного витягування.

2.4. Виготовляє пристрої для видавлювання деталей з глибоким витягуванням та малим радіусом закруглення.

2.5. Виготовляє на напівавтоматичних та автоматичних верстатах, верстатах з програмним керуванням деталі та вироби діаметром понад 1200 мм.

2.6. Виготовляє деталі особливо складних конфігурацій з томпака, напівтомпака та нейзильберу на токарно-давильних верстатах давильником вручну.

2.7. Виконує глибоке витягування по всьому діаметру деталей з рівномірним розподілом металу по товщині стінок.

2.8. Виконує внутрішнє розточування та шліфування деталей.

2.9. Доводить товщину стінок до установлених розмірів для кожного виду духових музичних інструментів для утворення звукових властивостей деталей з рівномірним розташуванням коливання звуку по периметру.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Давильник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Давильник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Давильник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Давильник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Давильник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Давильник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Давильник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Давильник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Давильник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Давильник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Давильник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Давильник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Давильник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Давильник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Давильник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Давильник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ампули, колби - видавлювання з підгонкою та притиранням пробок до горловини.

5.2. Катодотримачі - видавлювання з токарним обробленням.

5.3. Пастки, аноди - видавлювання.

5.4. Мікротиглі та кришки до них з платини та золота - видавлювання.

5.5. Оболонки обертання та тонкостінні - виготовлення.

5.6. Розтруби та коліна валторнів, туб, саксофонів, трамбонів, сольних високоякісних духовних музичних інструментів - давильні роботи, вирівнювання з нагартуванням та зберіганням акустичних даних.

5.7. Тиглі з глибоким витягуванням та пальцеподібного типу - видавлювання з термічним обробленням.

5.8. Чашки зі сферичним дном з тугоплавких та дорогоцінних металів - видавлювання з відпалом.