* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Волочильник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією волочильника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та правила підналагодження різних типів волочильних станів та допоміжного устаткування для волочіння; основи процесів волочіння; граничні навантаження волочильного стану; порядок установлення та заміни волоків; вимоги до дроту та прутків, які виробляються, за державним стандартом; правила додержання биркової системи; будову контрольно-вимірювального інструменту та спеціальних пристроїв; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перерізом понад 30 до 70 кв.мм зі сталі всіх профілів та марок. Установлює волоки на швидкість волочіння за заданою технологією та режимом волочіння. Підналагоджує волочильні стани, гострильні машини, знімні та підіймальні механізми та системи охолодження. Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перерізом понад 70 кв.мм під керівництвом волочильника вищої кваліфікації.