* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Волочильник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи однотипних волочильних станів; правила підготовки кінців прутків для волочіння; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та спеціальних пристроїв; принципову схему виробництва холодновитягнутих виробів, проміжних операцій термооброблення та допоміжних операцій; правила оброблення та здавання виробів; основні механічні властивості металів, які обробляє; основні відомості про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перерізом до 30 кв.мм зі сталей всіх профілів та марок. Подає матеріал в стан. Гострить кінці матеріалу на гострильних машинах. Регулює швидкість волочіння. Бере участь в налагодженні станів, заміні волоків та підготовці прутків до волочіння. Завиває, завальцьовує кінці матеріалу на машинах. Пропускає прутковий матеріал через волоки, закріпляє його кінці або захвачує кінці волочильним візком. Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перерізом понад 30 до 70 кв.мм під керівництвом волочильника вищої кваліфікації.