* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Волочильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією волочильника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми та правила налагодження різних волочильних станів та іншого устаткування для волочіння; допустимі величини обжимання та швидкості волочіння; технічні умови на сировину та продукцію, яка виробляється; вплив травлення та відпалу на якість металу під час волочіння; послідовність протягування та кількість переходів для різних металів; конструкцію спеціальних пристроїв; основи металознавства та термічного оброблення у межах роботи, яку виконує; систему допусків та посадок, квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує волочіння та калібрує на волочильних станах прутковий матеріал перерізом понад 70 кв.мм зі сталі усіх профілів та марок. Виконує волочіння фасонних профілів з прутків простого перерізу. Визначає якість підготовленого до волочіння металу після травлення, промивання, жовтіння та вапнування і придатність до роботи волочильного інструменту. Розраховує розміри заготовки. Установлює швидкість волочіння. Налагоджує волочильні верстати, гострильні машини, знімні та підіймальні механізми і системи охолодження.