Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завальцювальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією завальцювальника 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні знання про будову та принцип роботи однотипних завивальних, розвальцювальних та закатувальних верстатів; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених та спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; основні відомості про допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завальцьовує, розвальцьовує, закатує та завиває прості деталі та прямолінійні вироби з листового, сортового та профільного металу на налагоджених спеціальних завальцювальних та завивальних верстатах та пресах. Закатує на роликових закатувальних верстатах циліндричні вироби та великі деталі. Регулює верстат в процесі робот.

Приклади робіт
Банки тарні, посуд та інші металогосподарчі вироби - розкочування борту, складання та закочування. Ванни - згинання, відбортовка та закатування бортів. Горловини кришок барабанів та інших деталей - розвальцювання, закатування дроту та швів. Дена та корпуси питних та білизняних баків - завальцювання. Дена та кришки термітних патронів - завальцювання. Кільця заточні для коліс вантажних автомобілів - завивання. Посуд сталевий - розвальцювання бурта. Труби димогарні - розкочування. Труби, прутки, штаби з кольорових металів - кування та завальцювання захоплювачів.