Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завальцювальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією завальцювальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила підналагодження розвальцювальних, закатувальних та завивальних верстатів і пресів різних типів; будову найбільш розповсюджених спеціальних та універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; час витримки трубок під тиском та причини виникнення браку під час вальцювання; способи регулювання робочого інструменту та пристроїв; основні властивості матеріалів, які обробляє; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завальцьовує, розвальцьовує, закатує та завиває середньої складності деталі та криволінійні вироби з листового, сортового і профільного металу на спеціальних завальцювальних, завивальних та закатувальних верстатах та пресах. Підналагоджує верстати, усуває дрібні несправності в верстатах під час роботи. Розвальцьовує кінці димогарних, жарових, водогрійних та інших труб та отвори металевих стінок парових котлів, теплообмінників, бойлерів та інших посудин за допомогою вальцовок.

Приклади робіт
Дена та кришки барабанів - закатування. Корпуси з фільтрами - закатування. Посудні вироби - розкочування під емалювання. Трубки бензинові та масляні автомобілів - розвальцювання. Труби жарові - роздавання. Труби, штаби, трубки великогабаритні з кольорових металів та сплавів - кування захоплювачів з нагріванням. Цвяхи шиферні - складання та завальцювання. Циліндри перфоровані - закатування.