Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завальцювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією завальцювальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, правила налагодження та кінематичні схеми спеціальних завальцювальних, розвальцювальних, закатувальних та завивальних верстатів та пресів; конструкцію спеціальних та універсальних пристроїв; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту; технічні умови на завальцювання, розвальцювання, закатування та завивання виробів та деталей; державні стандарти на матеріали, які застосовує під час виготовлення деталей та виробів; систему допусків та посадок, квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завальцьовує, розвальцьовує, закатує та завиває шви складних деталей з листового, сортового та профільного металу на спеціальних завальцювальних, розвальцювальних, закатувальних та завивальних верстатах та пресах. Налагоджує спеціальні завивальні, розвальцювальні та закатувальні верстати в процесі роботи. Установлює та регулює інструмент та пристрої залежно від профілю, радіусу закатування та завивання.

Приклади робіт
Краї крил автомашин та інших аналогічних деталей - закатування дроту. Краї фартухів бензобаків - закатування. Тара овальна та ванни оцинковані - закатування дна з корпусом.