Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завальцювальник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення та основні відомості про будову верстатів і пристроїв, які обслуговує, та контрольно-вимірювального інструменту, який застосовує; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; прийоми робіт з очищення димогарних та жарових труб; допустимі розміри товщини стінок труб; умовні позначення класів точності на кресленнях та калібрах.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завальцьовує, закатує та завиває деталі та вироби на налагоджених спеціальних завальцювальних, закатувальних та завивальних верстатах під керівництвом завальцювальника вищої кваліфікації. Очищає димогарні та жарові труби в трубоочищувальних пристроях та на верстатах.

Приклади робіт
Труби димогарні та жарові - зачищання кінців від задирок, бруду, окалини та чорновин.