* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, які стосуються діяльності відділу; чинні стандарти, технічні умови, перспективи технічного розвитку галузі та підприємства; конструкції механізмів, умови їх експлуатації, технічні вимоги до механізмів, умов їх монтажу і здавання в експлуатацію; правила оформлення матеріалів для укладення договорів на проведення монтажних, пусконалагоджувальних робіт та технічного обслуговування продукції, яка випускається; порядок подання та розгляду рекламацій на вироби; досвід передових і зарубіжних підприємств з удосконалення організаційних форм та методів технічного обслуговування; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює авторський нагляд і технічний контроль за якісним виконанням монтажних робіт, випробовуванням та здаванням в експлуатацію обладнання у замовника, відповідно до укладеного договору. Контролює виконання замовником вимог інструкцій з монтажу, експлуатації та ремонту виробів, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Бере участь у пропрацюванні договорів за виданими фондовими нарядами (за номенклатурою та об'ємом поставок). Стежить за виконанням замовником договірних зобов'язань. Дає технічні рекомендації щодо монтажу, налагодження устаткування, веде журнал обліку виявлених конструктивних непогодженостей та дефектів устаткування. Контролює комплектність відправлення замовнику виробів і необхідної технічної документації: креслень, технічних умов, відвантажувальної відомості, інструкції з експлуатації, паспортів на покупні вироби, акти випробовувань тощо. Здійснює збір, систематизацію та аналіз інформації про роботу, відмови і пошкодження виробів, бере участь у розробленні рекомендацій з модернізації, вдосконалення конструкції та якості їх виготовлення. Бере участь у комплексних випробовуваннях під час здавання устаткування в експлуатацію замовнику. Стежить за умовами зберігання устаткування, яке надходить, згідно з будівельними нормами та правилами на складах замовників, дає відповідні вказівки. Веде облік отримання та витрат матеріальних цінностей. Бере участь у роботі, яка пов'язана з розробленням та впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації, утримання та ремонту устаткування.