Категорія - Професіонали |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Провідний інженер з якості", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо управління якістю будівельно-монтажних робіт (продукції); будівельні норми і правила, технічні умови виробництва та приймання будівельно-монтажних робіт, технологію виготовлення та вимоги до якості будівельних матеріалів, конструкцій, виробів; порядок пред'явлення та розгляду рекламацій щодо якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів; системи, методи та засоби контролю якості; лабораторне устаткування та правила його експлуатації; методи лабораторних випробувань; технологію будівельного виробництва; основи законодавства про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль якості будівельно-монтажних робіт. Контролює відповідність якості матеріалів, конструкцій та деталей, що надходять від постачальників, діючим стандартам і технічним умовам. Бере участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю, створенні стандартів та нормативів якісних показників, реалізації заходів щодо підвищення якості будівництва. Вивчає вітчизняний та зарубіжний досвід з питань розроблення та впровадження систем управління якістю. Розробляє рецептуру виготовлення бетону, будівельного розчину, мастик, барвників та інших будівельних компонентів. Очолює проведення лабораторних аналізів та випробувань будівельних матеріалів і деталей. Контролює ведення журналів виконання робіт на будівельних об'єктах, додержання температурного режиму витримування бетонних конструкцій у зимовий період. Здійснює нагляд за експлуатацією лабораторного устаткування та своєчасним поданням його на періодичну державну перевірку. Сприяє підвищенню ефективності роботи груп якості.