Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Оператор хімічного цеху електростанції V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хімічного цеху електростанції IV групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи устаткування реагентного господарства, схеми закачування реагентів (кислоти, лугу, вапна), схеми дренажного устаткування; освітлення води, сутність процесу вапнування; коагуляцію, фізико-хімічну сутність процесу коагуляції; приготування роботи розчинів вапна і коагулянту; якість освітленої води, хімконтроль; устаткування хімводоочищення, фільтруючі матеріали; водень-катіонування; сутність процесу іонного обміну, ємність абсорбції, питомі витрати кислоти на регенерацію; аніонування, сутність процесу, ємність абсорбції, питомі витрати лугу на регенерацію; призначення ФЗД, спільне катіонування та аніонування; будову та принцип роботи освітлювачів, механічних фільтрів, електрогенератора коагулянту, апарату гасіння вапна, H-катіонітових фільтрів, аніонітових фільтрів, декарбонізатора ФЗД, відцентрових насосів, насосів-дозаторів; якість знесоленої води, хімконтроль; методики хімічного контролю води та пари на ТЕС; будову та принцип роботи приладів ручного хімконтролю (pH-метри, фотоелектрокалориметри); норми якості живильної води, пари, конденсату; розпал котла, режимну карту пуску блока; основи загальної хімії в обсязі програми загальної середньої школи; схему БЗУ з очищення конденсату на механічних фільтрах, промивання фільтра, методики проведення аналізів вологості і зольності вугілля, вологості вугільного пилу; проведення аналізів чистоти водню, кисню генератора і на електролізній установці; проведення аналізів витоку водню, природного газу на генераторах, біля котла, на ГРП та під час проведення ремонтних робіт; будову й експлуатацію аналітичних терезів, сушильної шафи та муфелю; розсів вугільного пилу на тонкість помолу; роботу розсівальної машини; будову приладу ГХЛ-1, проведення газових аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує вузол розвантаження, зберігання, приготування реагентів (кислот, лугів, коагулянту, вапна). Обслуговує установку й веде режим попереднього очищення води. Обслуговує і веде режим хімводоочищення блочної знесолюючої установки (БЗУ), автономної знесолюючої установки (АЗУ). Проводить водно-хімічний режим блоків 300 МВт, робить аналізи палива та газу.

Приклади робіт
БЗУ, АЗУ - ведення режиму роботи. Водень - аналіз чистоти. Вугілля, вугільний пил - аналіз вологості та зольності. Вугільний пил - аналіз тонкості помолу. Генератор - аналіз точки роси. Електролізна установка - аналіз кисню. Механічні фільтри ХВО, БЗУ, АЗУ - проведення промивок. Окисність, вміст вуглекислоти кисню, заліза, міді - проведення аналізів. ФЗД з виносною регенерацією БЗУ і АЗУ - проведення регенерацій.