* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність
Інструкція для посади "Головний балетмейстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією балетмейстера не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; накази, розпорядження, постанови органів управління галуззю; найважливіші події у культурно-мистецькому житті країни та світу; методологію творчого процесу; основи музичної драматургії; роботу з партитурою та клавіром музично-сценічного твору; теорію режисури та акторської майстерності щодо її застосування у хореографічному мистецтві; досвід вітчизняного та світового балету; класичний та сучасний балетний репертуар; класичну, сучасну і народну хореографію; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує й очолює роботу з підготовки та випуску нових і поновлення раніше створених балетних вистав (програм). Забезпечує високий художній рівень вистав та програм на стаціонарі; під час виїздів та гастролей, контролює комплекс робіт, пов'язаних із створенням вистав (програм). Здійснює основні постановки, найбільш відповідальні балетні сцени у виставах (програмах). Веде роботу з композиторами та драматургами із створення нових сценічних творів. Визначає художні принципи роботи балетної трупи, розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску вистав (програм), формує склади постановочних груп та виконавців. Здійснює постійний зв'язок з творчими спілками, бере участь у роботі Художньої ради. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання складу балету, сприяє його творчому зростанню, вживає заходів щодо покращання умов праці. Організує та бере безпосередню участь у роботі з підвищення професійної майстерності творчих працівників. Розглядає календарні плани показу вистав (програм) поточного репертуару. Контролює творчу та трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу, вносить пропозиції щодо тарифікації, нагородження працівників та накладення дисциплінарних стягнень. Здійснює роботу з пропаганди досягнень музично-театрального мистецтва, з впровадження нових форм творчої діяльності.