Інструкція для посади "Головний балетмейстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний балетмейстер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією балетмейстера не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - накази, розпорядження, постанови органів управління галуззю;
      - найважливіші події у культурно-мистецькому житті країни та світу;
      - методологію творчого процесу;
      - основи музичної драматургії;
      - роботу з партитурою та клавіром музично-сценічного твору;
      - теорію режисури та акторської майстерності щодо її застосування у хореографічному мистецтві;
      - досвід вітчизняного та світового балету;
      - класичний та сучасний балетний репертуар;
      - класичну, сучасну і народну хореографію;
      - основи економіки, організацію праці та управління;
      - основи авторського та трудового права;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний балетмейстер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний балетмейстер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний балетмейстер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний балетмейстер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує й очолює роботу з підготовки та випуску нових і поновлення раніше створених балетних вистав (програм).

2.2. Забезпечує високий художній рівень вистав та програм на стаціонарі; під час виїздів та гастролей, контролює комплекс робіт, пов'язаних із створенням вистав (програм).

2.3. Здійснює основні постановки, найбільш відповідальні балетні сцени у виставах (програмах).

2.4. Веде роботу з композиторами та драматургами із створення нових сценічних творів.

2.5. Визначає художні принципи роботи балетної трупи, розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску вистав (програм), формує склади постановочних груп та виконавців.

2.6. Здійснює постійний зв'язок з творчими спілками, бере участь у роботі Художньої ради.

2.7. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів.

2.8. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання складу балету, сприяє його творчому зростанню, вживає заходів щодо покращання умов праці.

2.9. Організує та бере безпосередню участь у роботі з підвищення професійної майстерності творчих працівників.

2.10. Розглядає календарні плани показу вистав (програм) поточного репертуару.

2.11. Контролює творчу та трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу, вносить пропозиції щодо тарифікації, нагородження працівників та накладення дисциплінарних стягнень.

2.12. Здійснює роботу з пропаганди досягнень музично-театрального мистецтва, з впровадження нових форм творчої діяльності.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний балетмейстер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний балетмейстер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний балетмейстер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний балетмейстер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний балетмейстер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний балетмейстер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний балетмейстер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний балетмейстер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний балетмейстер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний балетмейстер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний балетмейстер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний балетмейстер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний балетмейстер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний балетмейстер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний балетмейстер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний балетмейстер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.