* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Головний архітектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні матеріали вищих та інших органів з питань експлуатації та ремонту будівель і споруд; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного та економічного розвитку підприємства; виробничі потужності підприємства; порядок ведення облікової та звітної документації; вимоги організації праці під час проектування будівельних об'єктів; будівельні норми й правила; порядок фінансування, розроблення та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; вітчизняний та світовий досвід у відповідній сфері виробництва; основи економіки; організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує постійний контроль за збереженням і утриманням у технічно справному стані будівель і споруд підприємства, раціональним використанням капітальних вкладень і підвищенням їх ефективності. Очолює роботу з розроблення перспективних і поточних планів і графіків усіх видів ремонту будівель і споруд, реконструкції та розширення підприємства, складання кошторисно-фінансових розрахунків на капітальні ремонти, визначення необхідних асигнувань для ремонту й проектування. Організовує своєчасне та якісне проведення усіх видів ремонту промислових будівель і споруд підрядними організаціями та господарським способом, проведення робіт з паспортизації та інвентаризації будівель і споруд. Керує розробленням заходів з підготовки будівель і споруд до експлуатації в зимовий період та контролює їх виконання, розроблення інструкцій з технічної експлуатації будівель і споруд. Контролює виконання робіт з благоустрою території. Керує розробленням проектів архітектурного та художньо-естетичного оформлення об'єктів підприємства, інтер'єрів з урахуванням художньо-конструкторських рішень з організації робочих місць, проектів з озеленення території підприємства, комплексного оформлення елементами наочної агітації. Погоджує завдання на проектування та готує їх до затвердження органами вищого рівня. Забезпечує технічний нагляд і контроль за термінами і якістю виконання всіх ремонтно-будівельних робіт, їх відповідністю проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам і технічним умовам, нормам охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимогам організації праці. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію об'єктів, що здаються. Організовує ведення обліку та звітності з виконання планів ремонтних робіт. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства з питань експлуатації будівель і споруд та впровадження виробничої естетики. Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій, що здешевлюють вартість та скорочують терміни ремонтних робіт. Керує працівниками відділу з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.