* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 3 років або середня професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: методи та організацію роботи з оформлення науково-технічних звітів, інформаційних матеріалів, проектної, конструкторської, технологічної, кошторисної та іншої наукової і технічної документації; методи і засоби виконання копіювально-розмножувальних і переплітно-брошурувальних робіт; принципи роботи, правила монтажу і технічної експлуатації устаткування; стандарти, правила, інструкції та інші керівні матеріали по оформленню наукової і технічної документації; види матеріалів, використовуваних при виконанні копіювально-розмножувальних і переплітно-брошурувальних робіт, їхні властивості та технічні характеристики; основи технології розмноження і копіювання матеріалів; основи архівної справи та діловодства; порядок оформлення заявок на виконання робіт; основи економіки і організації праці; трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво роботою по оформленню розроблених проектів, науково-технічних звітів про результати проведених досліджень, інформаційних матеріалів, методичних програм та іншої наукової і технічної документації. Забезпечує своєчасне і якісне виконання по замовленнях підрозділів копіювально-розмножувальних, переплітно-брошурувальних та інших видів оформлювальних робіт різними способами із застосуванням сучасних спеціальних технічних засобів. Очолює роботу зі складання графіків виконання замовлень, обліку надходження технічної документації, обліку виробітку та витрати матеріалів. Забезпечує схоронність прийнятої наукової і технічної документації, правильну експлуатацію і справний стан устаткування, своєчасне та безперебійне постачання необхідними технічними засобами і матеріалами. Здійснює розміщення і організує працю працівників відділу (бюро). Розподіляє роботу між виконавцями відповідно до їх спеціальності і кваліфікацією, забезпечує контроль якості виконуваних робіт. Вживає заходів по застосуванню прогресивних способів розмноження наукової і технічної документації, впровадженню безпечних та економічних прийомів і методів праці, механізації і автоматизації трудових процесів, зниженню собівартості виконуваних робіт, підвищенню продуктивності праці, удосконалюванню його організації. Керує працівниками відділу (бюро).