* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Завідувач відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; методи вивчення, аналізу і оцінки попиту споживачів, конкурентоспроможності товарів; асортимент, характеристики товарів, показники якості різних видів товарів (продукції); призначення і види торгово-технологічного обладнання, умови його ефективного використання; порядок формування цін на товари; організацію обліку продажу товарів та звітності; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних систем в торговому процесі підприємства; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; основи менеджменту персоналу; порядок підбору і розміщення працівників на робочих місцях; форми і методи організації, і оплати праці; основи трудового законодавства; психологічні аспекти діяльності трудових колективів; норми службового етикету; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю відділу. Спрямовує роботу колективу на забезпечення високого рівня обслуговування покупців, організує ефективну взаємодію всіх працівників відділу, пов'язану з одержанням, реалізацією товарів, обслуговуванням, наданням супровідних послуг. Орієнтує персонал відділу на зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Бере участь у вивченні попиту та кон'юнктури ринку, підготовці проектів заявок та угод на закупівлю та постачання товарів. Організує приймання і реалізацію товарів. Забезпечує виконання вимог технології торгово-оперативних процесів, впровадження нових форм обслуговування споживачів. Вносить пропозиції щодо доцільності використання нових видів та типів торгово-технологічного обладнання. Забезпечує необхідною інформацією покупців щодо наявності в продажу товарів та їх споживчих характеристик, організує показ зразків товарів, що є у відділі. Бере участь у виставках-продажах, ярмарках. Здійснює підбір персоналу, розміщення працівників згідно з їх кваліфікацією та оперативно переміщує їх з урахуванням інтенсивності продажу товарів. Забезпечує створення сприятливого мікроклімату у колективі, належні і безпечні умови праці. Планує заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з виробничо-економічних питань, їх навчання з психологічних та етичних аспектів спілкування з покупцями. Вносить пропозиції щодо заохочення окремих працівників за сумлінну працю. Здійснює аналіз комерційної діяльності відділу, контролює виконання персоналом відділу поточних робочих завдань, додержання правил торгівлі та обслуговування покупців, наявність у продажу планового асортименту товарів. Контролює санітарно-технічний стан приміщень відділу, додержання працівниками відділу вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.