* *
Інструкція для посади "Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 3 років або середня професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи та організацію роботи з оформлення науково-технічних звітів, інформаційних матеріалів, проектної, конструкторської, технологічної, кошторисної та іншої наукової і технічної документації;
      - методи і засоби виконання копіювально-розмножувальних і переплітно-брошурувальних робіт;
      - принципи роботи, правила монтажу і технічної експлуатації устаткування;
      - стандарти, правила, інструкції та інші керівні матеріали по оформленню наукової і технічної документації;
      - види матеріалів, використовуваних при виконанні копіювально-розмножувальних і переплітно-брошурувальних робіт, їхні властивості та технічні характеристики;
      - основи технології розмноження і копіювання матеріалів;
      - основи архівної справи та діловодства;
      - порядок оформлення заявок на виконання робіт;
      - основи економіки і організації праці;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою по оформленню розроблених проектів, науково-технічних звітів про результати проведених досліджень, інформаційних матеріалів, методичних програм та іншої наукової і технічної документації.

2.2. Забезпечує своєчасне і якісне виконання по замовленнях підрозділів копіювально-розмножувальних, переплітно-брошурувальних та інших видів оформлювальних робіт різними способами із застосуванням сучасних спеціальних технічних засобів.

2.3. Очолює роботу зі складання графіків виконання замовлень, обліку надходження технічної документації, обліку виробітку та витрати матеріалів.

2.4. Забезпечує схоронність прийнятої наукової і технічної документації, правильну експлуатацію і справний стан устаткування, своєчасне та безперебійне постачання необхідними технічними засобами і матеріалами.

2.5. Здійснює розміщення і організує працю працівників відділу (бюро).

2.6. Розподіляє роботу між виконавцями відповідно до їх спеціальності і кваліфікацією, забезпечує контроль якості виконуваних робіт.

2.7. Вживає заходів по застосуванню прогресивних способів розмноження наукової і технічної документації, впровадженню безпечних та економічних прийомів і методів праці, механізації і автоматизації трудових процесів, зниженню собівартості виконуваних робіт, підвищенню продуктивності праці, удосконалюванню його організації.

2.8. Керує працівниками відділу (бюро).

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач відділу оформлення проектних матеріалів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.