* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, технологію виробництва виробів, що випускаються, та технічні вимоги до них; методи та засоби монтажу виробів; порядок подання та розгляду рекламацій на вироби; інструкції та інші керівні матеріали, що визначають діяльність підрозділу зовнішньомонтажних робіт; передовий досвід з виконання монтажних робіт в державі та світі; основи економіки, організації виробництва та праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує згідно з договірними зобов'язаннями виконання монтажних робіт на об'єкті, нагляд за встановленням та експлуатацією механізмів та устаткування протягом встановленого зобов'язаннями терміну. Забезпечує участь у розгляді питань, які виникають під час монтажу та експлуатації виробів, а також претензій до якості продукції, що поставляється. Бере участь у розгляді пропозицій, пов'язаних з модернізацією устаткування, встановленого на об'єкті, та виконанням гарантійних робіт, а також укладенні договорів на виконання цих робіт, організовує їх виконання. Здійснює листування з питань, що входять до компетенції бюро.