* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з функціонального напряму діяльності бюро; виробничі потужності підприємства; спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв'язки між ними; номенклатуру продукції, яка випускається; види виконуваних робіт (послуг); технологію виробництва; організацію виробничого планування на підприємстві; організацію оперативного обліку процесу виробництва; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку, економіку, організацію виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організацію роботи з функціонального напряму діяльності бюро, забезпечуючи технологічну підготовку виробництва. Керує розробленням виробничо-технічної документації. Контролює забезпеченість виробництва відповідною технічною документацією за напрямом діяльності бюро, контролює своєчасне внесення в неї змін. Розробляє і вживає заходів щодо поліпшення організації виробничого процесу, впровадження технічних засобів регулювання процесу виробництва. Вживає заходів щодо запобігання та усунення недоліків, що виникають під час виробничого процесу. Бере участь у підготовці проектів перспективних та поточних планів, а також розрахунків і обґрунтувань до них, освоєння виробництва нової продукції, скорочення витрат енергетичних та інших ресурсів. Здійснює аналіз техніко-економічних показників роботи, виявляє можливості підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції, більш раціонального використання виробничих потужностей і розробляє пропозиції щодо використання внутрішніх резервів. Аналізує результати діяльності підприємства за попередній та плановий періоди з метою більш повного і рівномірного завантаження потужностей, устаткування та виробничої площі, скорочення циклу виготовлення продукції. Вживає заходів щодо впровадження механізації та автоматизації трудомістких і ручних процесів. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо поліпшення якості продукції. Проводить роботу з виявлення та освоєння технічних новинок, наукових відкриттів та винаходів, передового досвіду, які сприяють поліпшенню технології, організації виробництва та зростанню продуктивності праці. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності. Керує працівниками бюро.