Інструкція для посади "Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, технологію виробництва виробів, що випускаються, та технічні вимоги до них;
      - методи та засоби монтажу виробів;
      - порядок подання та розгляду рекламацій на вироби;
      - інструкції та інші керівні матеріали, що визначають діяльність підрозділу зовнішньомонтажних робіт;
      - передовий досвід з виконання монтажних робіт в державі та світі;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує згідно з договірними зобов'язаннями виконання монтажних робіт на об'єкті, нагляд за встановленням та експлуатацією механізмів та устаткування протягом встановленого зобов'язаннями терміну.

2.2. Забезпечує участь у розгляді питань, які виникають під час монтажу та експлуатації виробів, а також претензій до якості продукції, що поставляється.

2.3. Бере участь у розгляді пропозицій, пов'язаних з модернізацією устаткування, встановленого на об'єкті, та виконанням гарантійних робіт, а також укладенні договорів на виконання цих робіт, організовує їх виконання.

2.4. Здійснює листування з питань, що входять до компетенції бюро.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник бюро зовнішніх монтажних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.