Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та ДСТУ на приймання особливо складних, точних та відповідальних виробів, методи та способи механічної, електричної та комплексної перевірки особливо складних радіоелектронних пристроїв та апаратури; конструкцію та принцип дії особливо складних лічильно-розв'язувальних, електромеханічних, електромагнітних та акустичних приладів, пристроїв; технологічний процес виготовлення, принцип дії особливо складних приймально-передавальних, телевізійних радіопристроїв, комплексів станцій апаратури провідного зв'язку та вимоги до них; будову та принцип дії різних складних та точних контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує в процесі контролю виробів, та правила користування ними; технічні умови та інструкції випробувань; основи знань з електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює, випробовує, приймає і здає за складальними кресленнями, кінематичними та принциповими схемами, таблицями, інструкціями та технічними умовами особливо складні прилади, приймально-передавальні радіопристрої та системи, блоки та пристрої ЕОМ, електромеханічні, електромагнітні, акустичні прилади, радіоелектронну апаратуру та апаратуру провідного зв'язку.

Приклади робіт
Акселерометри - контроль та приймання. Антени - контроль узгодження роботи антени з передавачем. Блоки на друкованих платах - контроль якості складання, монтажу та електричних параметрів. Блоки радіотелеметричної апаратури - перевірка згідно з технічними умовами. Датчики - контроль та приймання. Електромашини обчислювальної техніки для пристроїв автоматики та гідростабілізації - контроль та приймання. Маятники гіроскопічні - контроль регулювання амплітуди коливань. Передавачі з кількістю каскадів не менше трьох, з будь-якою кількістю діапазонів - контроль та приймання згідно з технічними умовами. Плати на мікросхемах - контроль монтажу згідно з технічними умовами. Перетворювач координат електричний - контроль та приймання. Прилади лічильно-розв'язуючі, електронні, коректувальні та програмні - контроль та приймання. Приймачі акустичні та супергетеродинні усехвильові 1-го класу - контрольна приймання згідно з технічними умовами. Станції радіолокаційні - контроль за електричними параметрами та приймання згідно з технічними умовами. Системи стеження гірокомпасні та лічильно-розв'язуючі - контроль, приймання та здавання замовнику. Стояки ЕОМ та апаратури провідного зв'язку - контроль складання, регулювання та приймання. Телевізори кольорові - контроль кольорових параметрів згідно з технічними умовами. ТЕЗи - контроль електричних параметрів, здавання. Фільтри кварцові, дросельно-конденсаторні - контроль та приймання. Чарунки спеціальні на МДН - контроль згідно з кресленням, контроль електричних параметрів, здавання замовнику.