Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, способи перевірки на точність апаратури будь-якої складності; принцип дії та методи контролю особливо складних взірців лічильно-розв'язуючих, електромеханічних, електро-магнітних, акустичних, гіроскопічних приладів, приймально-передавальних радіопристроїв; технічні умови та інструкції складання, монтажу, регулювання, випробувань; розрахунки схем радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку будь-якої складності; основні принципи організації контролю якості виробів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює, приймає і здійснює повне випробування приймально-передавальних радіопристроїв, систем автоматичних телефонних станцій, електротехнічних приладів, ЕОМ, радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку будь-якої складності. Контролює та приймає дослідні та експериментальні взірці усіх видів блоків та вузлів апаратури.

Приклади робіт
Апаратура радіоелектронна на мікроскладаннях, особливо точна та відповідальна - контроль випробування, здавання. Апаратура стаціонарна (дослідна) особливо складних станцій багатоканального телефонування, радіолокаційних, гідроакустичних станцій - контроль, випробування і здавання. Апарати телеграфні особливо складні - контроль згідно з ТУ та здавання замовнику. Комплекти координатних гіроскопічних приладів - контроль та випробування. Прилади та системи гіроскопічні прецизійні - контроль та випробування. Радіостанції радіолокаційні - перевірка працездатності, комплексне регулювання під діючими антенами згідно з технічними умовами та здавання замовнику. Радіоприймачі та радіоли супергетеродинні усехвильові вищого класу - контроль, приймання та повне випробування дослідних взірців. Схеми інтегральні - контроль електричних параметрів. Станції телефонні особливо складні - контроль механічного та електричного регулювання, випробування згідно з технічними умовами та здавання. Телевізори кольорові 1 - 3 класу - контроль електричних параметрів дослідних експериментальних взірців.