Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста на молотах, пресах та маніпуляторах 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми та правила налагодження молотів, пресів, маніпуляторів, допоміжних агрегатів і механізмів, які обслуговує; раціональні режими роботи молотів і пресів; правила витрати пари та стисненого повітря під час кування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує пароповітряними та пневматичними молотами з масою падаючих частин понад 3 до 8 т, парогідравлічними, гідравлічними пресами зусиллям понад 20 до 80 МН (понад 2000 до 8000 тс) та маніпуляторами, які їх обслуговують. Керує молотами, пресами і маніпуляторами під час кування заготовок з різних високолегованих та жароміцних сталей і сплавів. Налагоджує молот, прес і маніпулятор.