Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста на молотах, пресах та маніпуляторах 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і схему керування молотів, пресів, маніпуляторів, допоміжних агрегатів та механізмів, які обслуговує; температурний режим кування сталей різних марок і кольорових металів; схему подачі свіжої та відведення відпрацьованої пари; сорти масел, які застосовує; правила завантаження заготовок і зливків в піч та вивантаження їх з печі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує пароповітряними і пневматичними кувальними молотами з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, парогідравлічними, гідравлічними пресами зусиллям понад 8 до 20 МН (понад 800 до 2000 тс) та маніпуляторами, які їх обслуговують. Готує молот, прес, маніпулятор та допоміжні пристрої до роботи. Керує молотами, пресами та маніпуляторами під час кування різних легованих сталей і сплавів. Бере участь в середньому ремонті молота, преса, маніпулятора. Набиває сальники. Заміняє бойки, валики, болти.