Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи молотів, пресів і маніпуляторів, які обслуговує; призначення та принцип роботи допоміжних агрегатів і механізмів; температурний режим кування сталей; прийоми роботи під час кування деталей; умовні сигнали, які подає коваль.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує паровими, пароповітряними та пневматичними кувальними молотами з масою падаючих частин до 1,5 т, парогідравлічними, гідравлічними пресами зусиллям до 8 МН (800 тс) та маніпуляторами, які їх обслуговують. Готує устаткування, яке обслуговує, до роботи. Чистить і змащує механізми молотів, пресів, маніпуляторів. Завантажує в піч, вивантажує з неї заготовки, зливки і подає їх маніпулятором на робоче місце молота, преса. Кантує маніпулятором заготовки та зливки під час кування. Регулює молот, прес і маніпулятор з раціональним використанням їх потужності. Бере участь в поточному ремонті та налагодженні молота, преса і маніпулятора і усуває дрібні неполадки в їх роботі.