Категорія - Робітники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Авіаційний технік з паливно-мастильних матеріалів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принципові та монтажні схеми устаткування, що обслуговується, та пристроїв об'єктів авіаційного паливозабезпечення, технологію і види проведення регламентних робіт з технічного обслуговування; методи усунення несправностей у роботі фільтрів, насосних установок, запірної арматури; основні марки авіаційного палива, оливи і технічних рідин, застосовуваних під час експлуатації авіаційної техніки; методи визначення чистоти та якості, відповідно до вимог нормативних документів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує технічне обслуговування та експлуатацію трубопроводів, запірної арматури, роздавальних кранів, дихальних і запобіжних клапанів резервуарів, пристроїв нижнього зливу авіаційного палива, гідроамортизаторів об'єктів авіаційного паливозабезпечення, стаціонарних і пересувних засобів заправлення повітряних суден авіаційним паливом. Розбирає, замінює та промиває фільтроелементи. Складає фільтри для авіаційного палива та оливи. Проводить гідравлічні випробування напірних рукавів пересувних і стаціонарних агрегатів, застосовуваних для заправлення авіаційної техніки. Готує суміші авіаційних паливно-мастильних матеріалів. Визначає чистоту авіаційного палива та оливи, вміст противодокристалізаційної присадки в авіаційному паливі та солі в дистильованій воді, призначеній для заправлення повітряних суден. Веде робочу документацію.