Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Контролер 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: державні стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію; вимоги до сировини та готової продукції під час обслуговування групи цехів; правила приймання та оформлення партії продукції; фізико-хімічні властивості матеріалів, які контролюються; правила відбору проб, зважування та маркування; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде вхідний контроль якості сировини, матеріалів, комплектуючих (відбирає проби для аналізу в ЦЗЛ; звіряє результати аналізу з даними сертифіката якості, паспорта; видає висновки про придатність для використання у виробництві; у разі потреби направляє на доопрацювання: термооброблення, просів, повторний відбір проб з подальшими висновками про придатність). Приймає з цехів партії продукції. Контролює якість пластмасових плівок на спеціальних установках з усуненням виявлених дефектів під керівництвом контролера вищої кваліфікації. Веде поопераційний контроль напівфабрикатів та готових виробів. Веде міжопераційний контроль і контроль якості готової продукції АТВ: колодок, накладок, пароніту та вирубних виробів із БР і пароніту. Контролює стан фільєр та стандартність прядіння. Контролює та реґулює прядильні насоси. Провадить аналізи готової продукції та сировини, видає висновки про відповідність якості продукції, тари та маркування вимогам державних стандартів та технічним умовам. Розбраковує тканини, пластшкіру за гатунками з занесенням в картку результатів сортування. Оформляє паспорти якості.