Інструкція для посади "Контролер 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - державні стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - вимоги до сировини та готової продукції під час обслуговування групи цехів;
      - правила приймання та оформлення партії продукції;
      - фізико-хімічні властивості матеріалів, які контролюються;
      - правила відбору проб, зважування та маркування;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Контролер 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде вхідний контроль якості сировини, матеріалів, комплектуючих (відбирає проби для аналізу в ЦЗЛ; звіряє результати аналізу з даними сертифіката якості, паспорта; видає висновки про придатність для використання у виробництві; у разі потреби направляє на доопрацювання: термооброблення, просів, повторний відбір проб з подальшими висновками про придатність).

2.2. Приймає з цехів партії продукції.

2.3. Контролює якість пластмасових плівок на спеціальних установках з усуненням виявлених дефектів під керівництвом контролера вищої кваліфікації.

2.4. Веде поопераційний контроль напівфабрикатів та готових виробів.

2.5. Веде міжопераційний контроль і контроль якості готової продукції АТВ: колодок, накладок, пароніту та вирубних виробів із БР і пароніту.

2.6. Контролює стан фільєр та стандартність прядіння.

2.7. Контролює та реґулює прядильні насоси.

2.8. Провадить аналізи готової продукції та сировини, видає висновки про відповідність якості продукції, тари та маркування вимогам державних стандартів та технічним умовам.

2.9. Розбраковує тканини, пластшкіру за гатунками з занесенням в картку результатів сортування.

2.10. Оформляє паспорти якості.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.