Інструкція для посади "Контролер 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на сировину, напівфабрикати та продукцію по цехах, які обслуговуються;
      - хімічну термінологію та властивості хімічних сполук;
      - правила зберігання та обліку отруйних речовин;
      - інструкцію про контроль та порядок оформлення партій, які відвантажуються;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Контролер 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде вхідний контроль якості сировини, матеріалів, комплектуючих (відбирає проби для аналізу в ЦЗЛ; звіряє результати аналізу з даними сертифіката якості, паспорта; видає висновки про придатність для використання у виробництві; у разі потреби направляє на доопрацювання: термооброблення, просів, повторний відбір проб з подальшими висновками про придатність).

2.2. Приймає з цехів партії продукції.

2.3. Контролює якість пластмасових плівок на спеціальних установках з усуненням виявлених дефектів.

2.4. Провадить складні аналізи готової продукції та сировини згідно з технічними умовами, видає висновки про відповідність якості продукції, тари та маркування вимогам державних стандартів і технічних умов і дозвіл на відвантаження.

2.5. Веде міжопераційний контроль і контроль якості готової продукції АТВ: колодок, накладок, пароніту та вирубних виробів із БР і пароніту.

2.6. Веде міжопераційний контроль якості продукції на експорт і спецпродукції.

2.7. Веде журнал та облік сортності.

2.8. Оформляє акти на несортну продукцію.

2.9. Бере участь в розгляданні претензій та рекламацій від споживачів.

2.10. Провадить інструктаж контролерів нижчої кваліфікації та керує їх роботою.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.