Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Контролер 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови на сировину, напівфабрикати та продукцію по цехах, які обслуговуються; хімічну термінологію та властивості хімічних сполук; правила зберігання та обліку отруйних речовин; інструкцію про контроль та порядок оформлення партій, які відвантажуються; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде вхідний контроль якості сировини, матеріалів, комплектуючих (відбирає проби для аналізу в ЦЗЛ; звіряє результати аналізу з даними сертифіката якості, паспорта; видає висновки про придатність для використання у виробництві; у разі потреби направляє на доопрацювання: термооброблення, просів, повторний відбір проб з подальшими висновками про придатність). Приймає з цехів партії продукції. Контролює якість пластмасових плівок на спеціальних установках з усуненням виявлених дефектів. Провадить складні аналізи готової продукції та сировини згідно з технічними умовами, видає висновки про відповідність якості продукції, тари та маркування вимогам державних стандартів і технічних умов і дозвіл на відвантаження. Веде міжопераційний контроль і контроль якості готової продукції АТВ: колодок, накладок, пароніту та вирубних виробів із БР і пароніту. Веде міжопераційний контроль якості продукції на експорт і спецпродукції. Веде журнал та облік сортності. Оформляє акти на несортну продукцію. Бере участь в розгляданні претензій та рекламацій від споживачів. Провадить інструктаж контролерів нижчої кваліфікації та керує їх роботою.