Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сульфування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника сульфування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва та суть процесу, який обслуговується; будову устаткування; фізико-хімічні властивості сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції; технологічний режим та правила регулювання процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сульфування твердих та рідких продуктів сірчаною кислотою, олеумом, сірчаним ангідридом в суворо вузьких температурних межах. Готує сировину та сірчану кислоту, завантажує їх в реактор, перемішує сульфомасу, регулює температуру. Вивантажує продукт та передає його на наступні операції або на склад. Видаляє промивні води та відпрацьовану кислоту. Контролює та регулює процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Обслуговує реактори (сульфуратори), дозуючі пристрої, насоси, комунікації та інше устаткування. Приймає устаткування з ремонту. Обліковує витрати сировини, матеріалів та продукції. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.