* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сульфування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва та суть процесу, який обслуговується; будову 5 принцип роботи устаткування; фізико-хімічні властивості сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції; технологічний режим та правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес сульфування у виробництві, які не потребують суворого дотримання температурного режиму, або веде технологічний процес сульфування твердих та рідких продуктів сірчаною кислотою, олеумом, сірчаним-ангідридом у вузьких температур них межах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Готує та завантажує сировину та матеріали в реактор. Вивантажує готовий продукт. Відбирає проби. Видаляє промислові води. Чистить реактори. Обслуговує устаткування. Готує устаткування до ремонту.