* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник сульфування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж робота за професією апаратника сульфування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову та правила обслуговування устаткування; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції; технологічний режим та правила регулювання процесу; вимоги до сировини та продукції; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес. Контролює та координує роботу апаратників з сульфування твердих та рідких продуктів сірчаною кислотою, олеумом, сірчаним ангідридом або веде процес сульфування хлорсульфоновою кислотою у виробництві стрептоциду. Визначає момент закінчення операції за результатами аналізів та зовнішнім виглядом продукту, відстоює або промиває його (у разі необхідності нейтралізує, відбілює або вносить додаткові компоненти). Уловлює відпрацьовані гази. Розраховує витрату сировини та кислоти. Усуває несправності устаткування.