Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Сушильник елементного виробництва 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи знань про будову устаткування, яке обслуговує, найменування та призначення його найважливіших частин; призначення та правила застосування простих пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів; послідовність підготовчих і заключних операцій сушіння агломератів, елементів, батарей та картонажних виробів; вимоги до вихідної сировини, напівфабрикатів, деталей та остаточного продукту сушіння.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує до процесу сушіння та сушить агломерати, елементи, батареї, картонажні вироби та деталі в сушильних камерах найпростішої конструкції. Готує агломерати, елементи, батареї, картонажні деталі та вироби до сушіння. Завантажує вироби та вивантажує їх з сушильних печей та сушильних камер. Стежить за процесом сушіння. Додержується температурного режиму. Визначає за зовнішнім виглядом та на дотик закінчення процесу сушіння. Сортує та укладає у штабелі деталі та вироби за марками й сортами.