* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник очищення рідини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення рідини 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову і конструкцію устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила регулювання процесу; правила відбору проб; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес очищення рідини або обезфенолювання стічних вод та керує апаратниками нижчої кваліфікації. Готує розчини. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Провадить аналізи. Стежить за роботою та справним станом устаткування. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх. Приймає устаткування з ремонту.

Приклади робіт
Очищення води від розчинених солей методом іонообміну на іонітових фільтрах. Очищення кремнійорганічних рідин. Очищення рідин у виробництві антибіотиків, бакпрепаратів, поліглюкену та інших препаратів біосинтезу. Очищення розчину бромсолей від домішок ртуті гіпосульфітом у кислому середовищі. Очищення розчинів виннокам'яної кислоти. Очищення розчину перекису водню електрохімічним методом. Очищення розчину цинкового купоросу у виробництві літопону.