* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник очищення рідини 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення рідини 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на своєму робочому місці; властивості сировини і напівфабрикатів; правила регулювання процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде простий технологічний процес очищення рідин та обезфенолювання стічних вод за допомогою реагентів шляхом осадження, відстоювання, нейтралізації, коагуляції, фільтрації, центрифугування, відновлення тощо. Підігріває, перемішує рідини, які очищаються. У разі потреби провадить попереднє очищення рідин від розчинених газів у вакуумі і віддувальних колонах. Реґулює та контролює температуру, тиск, рівень рідини, pH, концентрацію за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Готує устаткування до ремонту.