* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник очищення рідини 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення рідини 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову і правила обслуговування устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури, комунікацій на дільниці; фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила регулювання процесу; методику проведення аналізів, державні стандарти на сировину; норми використання матеріалів та електроенергії; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес очищення рідин та керує апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Керує регулювальними пристроями. Готує устаткування до роботи. Стежить за станом устаткування. Веде оперативну документацію. Бере участь у ремонті устаткування.

Приклади робіт
Очищення розплавленої сірки, сирих фракцій толуолу, піробензолу, гасобензолу та інших аналогічних вогне- та вибухонебезпечних рідин сірчаною кислотою.