* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник карбонізації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника карбонізації 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні властивості вуглекислого газу та інших компонентів реакції; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб; методику проведення аналізів; технологічний режим; правила регулювання процесу; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес карбонізації різних розчинів або отримання бікарбонату натрію під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Очищає гази від завислих в них частинок під дією сили тяжіння, відцентрової сили, хімічно осадженої крейди, білої сажі. Провадить карбонізацію та передавання продукту на наступну технологічну операцію. Забезпечує заданий температурний режим, рівень та концентрацію рідини і газу та інших показників процесу. Регулює процес карбонізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Керує електропечами. Виконує передбачені інструкцією аналізи. Обслуговує реакційні апарати, карбонізаційні колони, апарати, скрубери, експанзери, вакуум-випарники, пароежекційні установки, насоси, холодильники, ємкості, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій. Веде облік сировини та готової продукції. Здає та приймає устаткування з ремонту.

Приклади робіт
Ведення процесу карбонізації під час отримання графітованих вуглецевих волокнистих матеріалів.