* *
Інструкція для посади "Апаратник карбонізації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник карбонізації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника карбонізації 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні властивості вуглекислого газу та інших компонентів реакції;
      - вимоги до сировини та готової продукції;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - методику розрахунку сировини та виходу продукції;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник карбонізації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник карбонізації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник карбонізації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник карбонізації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес карбонізації різних розчинів або отримання бікарбонату натрію під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Очищає гази від завислих в них частинок під дією сили тяжіння, відцентрової сили, хімічно осадженої крейди, білої сажі.

2.3. Провадить карбонізацію та передавання продукту на наступну технологічну операцію.

2.4. Забезпечує заданий температурний режим, рівень та концентрацію рідини і газу та інших показників процесу.

2.5. Регулює процес карбонізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.6. Керує електропечами.

2.7. Виконує передбачені інструкцією аналізи.

2.8. Обслуговує реакційні апарати, карбонізаційні колони, апарати, скрубери, експанзери, вакуум-випарники, пароежекційні установки, насоси, холодильники, ємкості, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади та інше устаткування.

2.9. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.10. Веде облік сировини та готової продукції.

2.11. Здає та приймає устаткування з ремонту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник карбонізації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник карбонізації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник карбонізації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник карбонізації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник карбонізації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник карбонізації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник карбонізації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник карбонізації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу карбонізації під час отримання графітованих вуглецевих волокнистих матеріалів.