Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник карбонізації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника карбонізації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні основи і суть процесу карбонізації; правила регулювання процесу; фізико-хімічні властивості сировини, продуктів; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; методику розрахунку сировини і виходу продукції; правила відбору проб; методику виконання аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес насичення вуглекислим газом аміачно-соляного розсолу і отримання бікарбонату натрію. Контролює подавання аміачно-соляного розсолу і вуглекислого газу в карбонізаційну колону. Контролює та регулює температурний режим осаджувальних колон і колон попередньої карбонізації, тиск газу. подавання води в холодильники, газові навантаження по колонах. Регулює процес отримання крупних і стабільних за розміром кристалів бікарбонату. Промиває осаджувальні колони, перемикає колони. Виконує аналізи. Забезпечує задані параметри технологічного режиму: температуру, тиск, концентрацію та кількість газу, який надходить, рівень рідини у колоні. Регулює процес карбонізації за допомогою приладів автоматики, а у разі потреби провадить ручне керування процесом. Приймає устаткування з ремонту.