Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні відомості про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які застосовує в роботі; способи і основні прийоми прихвачування; форми оброблення шва під зварювання; будову балонів, їх колір і правила поводження з ними; основи знань про зварювання в захисному газі і правила забезпечення захисту під час зварювання; правила обслуговування електрозварювальних апаратів; види зварних з'єднань і швів; підготовку кромок виробів для зварювання; типи обробок та позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Прихвачує деталі, вироби і конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляє прості невідповідальні деталі. Готує вироби і вузли під зварювання і зачищає шви після зварювання. Забезпечує захист зворотного боку зварного шва в процесі зварювання в захисному газі. Нагріває вироби і деталі перед зварюванням. Читає прості креслення.

Приклади робіт
Баки трансформаторів - підварювання стінок під автоматичне зварювання. Балки колискові, бруси підресорні і надресорні суцільнометалеві вагонів і вагонів електростанцій - приварювання підсилювальних косинців, напрямних і центрувальних кілець. Балки прокатні - наварювання точок і захоплювальних штабів за розміткою. Бійки, шаботи парових молотів - наплавлення. Діафрагми рам платформ і металевих піввагонів та віконні каркаси пасажирських вагонів - зварювання. Кожухи огорожі та інші слабонавантажені вузли сільськогосподарських машин - зварювання. Кронштейни жниварки, валики гальмового керування - зварювання. Кронштейни підрамників автосамоскидів - зварювання. Накладки і підкладки ресорні - зварювання. Опори стальні - зварювання. Рами баків трансформаторів - зварювання. Рами матриць ліжок, сітки панцерні і ромбічні - зварювання. Різці прості - наплавлення швидкоріза і твердого сплаву. Стальні і чавунні дрібні відливки - наплавлення раковин на місцях, які не обробляються. Зварювання електродугове: Бобишки, втулки, стакани - прихвачування. Деталі кріплення устаткування, ізоляції, кінці технологічні, гребінки, планки часові, бобишки - приварювання до конструкції з вуглецевих та низьколегованих сталей. Конструкції з титанових сплавів - захист зворотного боку зварного шва. Конструкції, які не підлягають випробуванню, - приварювання набору на стенді та в нижньому положенні. Набір до легких перегородок та вигородок в нижньому положенні - приварювання на дільниці попереднього складання. Плити, стояки, косинці, кутики, каркаси, фланці прості з металу товщиною понад 3 мм - прихвачування. Площини і трапи - наплавлення валиків (рифлення). Стелажі, ящики, щитки, рамки з косинців і штабів - прихвачування. Таврові вузли для чищення фундаментів під допоміжні механізми - зварювання. Зварювання в захисних газах: Вироби МНЧ (модулятор надвисокої частоти), які працюють під тиском, - захищання шва в процесі зварювання. Зварні з'єднання відповідальних конструкцій - захист зварного шва в процесі зварювання.