* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Вишкомонтажник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення бурових установок, механізмів і обладнання; деталі вишок і конструктивні вузли основ, фундаментів і привишкових споруд; розміри огорожі для амбарів, робочих площадок та ін.; правила користування слюсарним і теслярським інструментом; правила ведення вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування вантажів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує земляні, бетонні, вантажно-розвантажувальні, теслярські і слюсарні роботи під час складання і розбирання вишок та привишкових споруд, монтажу, демонтажу і транспортування бурового і силового обладнання та механізмів, улаштування бетонного покриття під буровою установкою під керівництвом вишкомонтажника вищої кваліфікації. Улаштовує основи і площадки для запасних місткостей і глиномішалок, огорожі для рухомих частин механізмів. Установлює якорі для кріплення і центрування вишки. Змащує бурове обладнання. Готує допоміжне обладнання до транспортування. Складає, бере участь у пересуванні і розбирає бурові установки для геологорозвідувального буріння з вишками висотою до 15 м.