* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Вихователь-методист першої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи на посаді вихователя-методиста не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, установчі документи Інституту; зміст і принципи організації різних методик виховання; основні технологічні процеси та заходи роботи з курсантами (слухачами); основи педагогіки, психології, економіки, організації виробництва та управління; фізіологію та методику професійного навчання та виховання; сучасні форми та методи виховання; основи законодавства про захист молоді; положення міжнародних конвенцій захисту прав дітей і молоді; правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом вихователя-методиста вищої категорії впроваджує виховання курсантів (слухачів). Бере участь у роботі із забезпечення належних умов для їх соціально-психологічної реабілітації, соціальної та навчально-трудової адаптації. Використовує різноманітні заходи, методи та засоби виховання. На основі вивчення індивідуальних особливостей, рекомендацій психолога проводить з курсантами (слухачами) коректувально-розвиваючу роботу (з групою або індивідуально). Організовує дотримання курсантами (слухачами) режиму дня, підготовку ними домашніх завдань, надає їм методичну допомогу в навчанні, організації дозвілля та в здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та науково-технічної творчості, спортивних секцій, кружків і інших об’єднань за інтересами. Сприяє проявам зацікавленості у курсантів (слухачів) у певному роді діяльності за обраною професією, працевлаштуванні та подальшому навчанні. Проводить роботу з профілактики порушень поведінки, шкідливих звичок, інших девіацій тощо. Надає допомогу в організації самоврядування в діяльності колективу курсантів (слухачів). Вивчає індивідуальні здібності, інтереси та схильності курсантів (слухачів), їх сімейні обставини та житлово-побутові умови. Взаємодіє з їх батьками або особами, які про них піклуються.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи; у межах своєї компетенції повідомляти керівництво Інституту про всі виявлені під час виконання посадових обов’язків недоліки, вносити пропозиції щодо їх усунення; отримувати від структурних підрозділів і відповідних фахівців Інституту інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків; залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів Інституту до вирішення завдань, покладених на нього, відповідно до положень про структурні підрозділи або з дозволу керівництва вищого рівня; вимагати від керівництва Інституту сприяння у виконанні посадових обов’язків.