Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Вихователь-методист вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи на посаді вихователя-методиста першої категорії не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, установчі документи Інституту; зміст і принципи організації різних методик виховання; основні технологічні процеси та заходи роботи з курсантами (слухачами); основи педагогіки, психології, економіки, організації виробництва та управління; фізіологію та методику професійного навчання та виховання; сучасні форми та методи виховання; основи законодавства про захист молоді; положення міжнародних конвенцій захисту прав дітей і молоді; правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Планує та організовує виховання курсантів (слухачів). Проводить роботу зі створення умов для їх соціально-психологічної реабілітації, соціальної та навчально-трудової адаптації. Використовує різноманітні заходи, методи та засоби виховання. На основі вивчення індивідуальних особливостей і рекомендацій психолога планує та проводить з курсантами (слухачами) коректувально-розвиваючу роботу (з групою або індивідуально). Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження та зміцнення здоров’я курсантів (слухачів), вживає заходів, що сприяють їх психофізичному розвитку, відповідає за їх життя і здоров’я. Організовує дотримання курсантами (слухачами) режиму дня, підготовку ними домашніх завдань, надає їм методичну допомогу в навчанні, організації дозвілля та у здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої та науково-технічної творчості, спортивних секцій, кружків та інших об’єднань за інтересами. Сприяє проявам зацікавленості у курсантів (слухачів) у певному роді діяльності за обраною професією, працевлаштуванню та подальшому навчанню. Проводить роботу з профілактики порушень поведінки, шкідливих звичок, інших девіацій. Надає допомогу в організації самоврядування в діяльності колективу курсантів (слухачів). Вивчає індивідуальні здібності, інтереси та схильності курсантів (слухачів), їх сімейні обставини та житлово-побутові умови. Взаємодіє з батьками курсантів (слухачів) або з особами, які про них піклуються. Координує діяльність вихователів-методистів нижчої категорії.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи; у межах своєї компетенції повідомляти керівництво Інституту про всі виявлені під час виконання посадових обов’язків недоліки, вносити пропозиції щодо їх усунення; отримувати від структурних підрозділів і відповідних фахівців Інституту інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків; залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів Інституту до вирішення завдань, покладених на нього, відповідно до положень про структурні підрозділи або з дозволу вищого керівництва; вимагати від керівництва Інституту сприяння у виконанні посадових обов’язків.