* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний державний інспектор з енергетичного нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: галузеві документи щодо енергопостачання споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж; Правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж; Правила безпечної експлуатації електроустановок; схеми, будову і територіальне розташування об'єктів енергонагляду; Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях; Правила користування електричною енергією; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить єдину, державну політику в галузі енергопостачання. Організовує нагляд за експлуатацією і технічним станом електричних та тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів в частині надійності енергопостачання і керування режимами енергоспоживання. Забезпечує виконання заходів щодо керування режимами споживання електричної і теплової енергії. Організовує введення нових і виведення з експлуатації застарілих енергоустановок, що не відповідають вимогам надійної та безаварійної роботи і економічності; упроваджує нові розробки засобів контролю та обліку електричної і теплової енергії, а також автоматизованих систем збирання, оброблення інформації та керування енергопостачанням. Здійснює контроль за дотриманням споживачами та виробниками електричної і теплової енергії вимог стосовно якості енергії, договірних умов енергокористування і технічних умов на приєднання енергоустановок до мереж енергопостачальних організацій. Здійснює нагляд за режимами споживання енергії спільно з Держкоменергозбереження, Держнаглядохоронпраці, Національною комісією регулювання електроенергетики України, органами державного пожежного нагляду, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Встановлює споживачам режими споживання електричної енергії та її потужності, теплової енергії, а також режими роботи устаткування з компенсацією реактивної потужності. Узгоджує технічні проекти електро- і теплопостачання нових і реконструйованих установок споживачів і видає дозволи на подавання електричної, теплової енергії цим установкам. Затверджує у встановленому порядку Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж та інші нормативні документи. Видає споживачам енергії обов'язкові для виконання приписи під час порушення чинних Правил і Закону про електроенергетику.