Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник на електронно-променевих зварювальних установках 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника на електронно-променевих зварювальних установках 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: електричні і кінематичні схеми керування електронно-променевих установок; конструкцію установок, які обслуговує; вплив геометрії електронно-променевої гармати на електричні параметри установки; механічні і технологічні властивості металів, які зварює; самостійний вибір найвигідніших режимів зварювання; будову і призначення відкачувальних систем з особливо складними схемами; режими і правила відкачування складних систем; призначення кожного етапу технологічного процесу відкачування та їх послідовність; основи вакуумної техніки, електроніки та основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує електронно-променеве зварювання в вакуумі особливо відповідальних та дорогих вузлів і деталей із спецсплавів. Зварює особливо складні вузли і деталі, зварює вироби з обмеженою ступінню нагрівання. Зварює малогабаритні та мініатюрні вироби. Зварює вироби, призначені для роботи в умовах ударного і вібраційного навантаження. Обслуговує високовакуумні системи з автоматичним керуванням або з безперервним циклом виробництва. Зварює метали і сплави в різних сполученнях при товщині металу до 0,8 мм. Виконує безперервний контроль процесу відкачування за показаннями приладів і керує процесом зварювання. Одержує оптимальні параметри електронного пучка та їх змінення для одержання оптимального перетину швів.