Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник на електронно-променевих зварювальних установках 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника на електронно-променевих зварювальних установках 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні особливості і правила керування різними електронно-променевими зварювальними установками; основи знань з металознавства та зварювання металів; будову контрольно-вимірювальних приладів для контролю режимів відкачування, зварювання тощо; способи регулювання режимів; способи випробування зварних швів; Державні стандарти на зварні з'єднання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Зварює складні та відповідальні деталі та вузли з хімічно активних та кольорових металів і сплавів в різних положеннях. Зварює електронним променем. Зварює вироби, які працюють під тиском. Зварює вакуумно-щільні з'єднання при ступіні розряджання 26 мкПа (26 х 10-11 атм) та менше. Зварює метали і сплави в різних сполученнях при товщині металу понад 0,8 мм. Обслуговує багатопозиційне устаткування у разі роботи без налагоджувальників. Обслуговує установки з диференціальним відкачуванням робочої камери і електронно-променевою гарматою. Веде безперервний контроль окремих вузлів устаткування, режимів відкачування, системи охолодження і контрольно-вимірювальної апаратури.