Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Стрижневик ручного формування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стрижневика ручного формування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи виготовлення різних особливо складних та відповідальних стрижнів; вплив на якість відливок стрижнів, які виготовлені з пластичних сумішей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє відповідальні та особливо складні та великі стрижні за стрижневими ящиками з великою кількістю рознімань та від'ємних частин, з рамками та каркасами, зі складною системою газовідводів. Виготовляє відповідальні та особливо складні стрижні з керамічної маси для відливок зі спеціального сплаву та виготовляє відповідальні та особливо складні стрижні з рідких самотвердіючих сумішей. Обточує за фасонними шаблонами та складає стрижні для особливо складних відливок з точною підгонкою та кріпленням. Виготовляє стрижні для дослідних відливок. Контролює якість стрижневих сумішей, виготовлення та сушіння стрижнів.

Приклади робіт
Виготовлення стрижнів: Блоки картерів дизелів. Виливниці для зливків з масою понад 10 т. Головки блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння. Конуси та лійки великі засипних апаратів доменних печей. Корпуси повітродувок дизелів. Корпуси насосів відцентрових. Корпуси редукторів приводів блюмінгів. Кришки робочих циліндрів складні. Напівблоки. Поршні дизелів. Стрічка для циліндра парових машин. Станини великі молотів. Станини кувальних машин, бульдозерів, металорізальних верстатів. Стрижні точені з напівсумою діаметрів та довжини понад 1200 мм для фасонних стрижнів. Стрижні точені з напівсумою діаметрів та довжини понад 1500 мм для простих стрижнів. Цапфи для ковшів. Циліндри двигунів. Циліндри паровозні.